Hoe stoppen met cijfers geven mijn onderwijs transparanter maakt!

Een jaar geleden ben ik gestopt met het geven van cijfers voor economie aan mavo-2 en ben ik overgestapt op de methodiek van Doelgericht Werken.
Mocht je nieuw zijn op mijn blog, dan vind je hier o.a. de aanleiding, werkwijze en eerste succeservaringen.

Van veel docenten (zowel binnen als buiten mijn eigen school) kreeg ik de vraag hoe leerlingen, ouders, mentoren en andere betrokkenen de voortgang bij kunnen houden, wanneer er geen cijfers meer gegeven worden en leerlingen dus geen ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ meer kunnen staan op mijn vak.
De werkelijkheid is dat de voortgang nu zelfs veel inzichtelijker wordt, omdat deze nu wekelijks ‘realtime’ is bijgewerkt en veel dieper gaat dan bijvoorbeeld slechts acht cijfers per schooljaar op complete hoofdstukken!

In Google Drive heb ik zelf een systeem in elkaar gezet, welke een overzicht geeft voor twee type betrokken en er als volgt uitziet:

Zoals in een eerdere blogpost al uitgebreid beschreven, hebben we het schooljaar opgedeeld in zes thema’s, welke elk onderverdeeld zijn in meerdere badges. Een badge is een verzameling van meerdere leerdoelen, welke leerlingen dienen te bewijzen op een wijze waar hun eigen talent ligt (schrijven, tekenen, filmen, animeren, etc.). Elke lesweek is er eerst uitleg en wordt er vervolgens gewerkt aan het behalen van een badge.

Wanneer de doelen bewezen zijn en dus een badge behaald is, teken ik die bewuste badge af in mijn totaaloverzicht van de klas, welke rechts in de bovenstaande afbeelding te zien is. Dit overzicht deel ik ook met mentor en teamleider, zodat er snel en eenvoudig een beeld van de klas ontstaat en eventuele hiaten direct inzichtelijk zijn.

Leerlingen en ouders krijgen alleen een individueel overzicht te zien, welke ik het ‘dashboard’ noem (links in bovenstaande afbeelding). Omdat er binnen Google Drive relatief eenvoudig data van andere spreadsheets geïmporteerd kan worden, worden deze dashboards automatisch bijgewerkt, wanneer ik mijn totaaloverzicht bijwerk! Dit scheelt dus enorm veel administratief werk.

Ook op deze dashboards is met kleur te zien welke badges behaald zijn en welke thema’s inmiddels afgesloten zijn. De voortgang van mavo-2 loopt gedurende het jaar langzaam vol, maar wat ouders natuurlijk graag willen weten is: “Hoe gaat het met mijn kind?”


Daarom heb ik dit schooljaar de “Hoe gaat het?”-Meter geïntroduceerd, welke realtime bijhoudt hoeveel procent van de badges die momenteel behaald hadden kunnen zijn, ook daadwerkelijk behaald zijn. Een leerling die helemaal bij is, heeft deze meter dus op 100% staan. Mocht deze leerling vervolgens een aantal weken achterover leunen, loopt de meter wekelijks verder terug, waardoor achterstanden direct zichtbaar worden.

Ouders en leerlingen kunnen te allen tijde bij deze informatie, waardoor ik durf te stellen dat deze methodiek het onderwijs transparanter en overzichtelijker maakt dan ooit tevoren!

Vragen? Stel gerust!
Volgende keer ga ik dieper in op de verhoogde motivatie die deze werkwijze met zich meebrengt.

Meer via:
TwitterInstagramLinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.