Doelgericht werken – Thema’s, badges en leerdoelen

In mijn eerste blogpost vertelde ik waarom we dit schooljaar met economie deelnemen aan het project ‘Doelgericht werken’. In mavo-2 werken we geen boek door en geven we ook niet elke les 15 huiswerkopgaven op om de stof vervolgens zo’n acht keer summatief af te toetsen middels een proefwerk. In plaats daarvan geven wij geen cijfers meer, maar bewijzen de leerlingen gedurende het hele schooljaar dat zij door ons gestelde leerdoelen beheersen.

Thema’s
In het voortraject hebben mijn collega Jeroen Lamberts en ik het curriculum voor mavo-2 onderverdeeld in zes thema’s, aan de hand van de exameneenheden die gelden voor het vak economie.
Vervolgens hebben wij deze thema’s onderverdeeld in leerdoelen (grotendeels wederom aan de hand van de exameneisen) en die leerdoelen weer gebundeld tot ‘badges’, welke je kunt zien als een ‘medaille’ voor het behalen van de onderliggende leerdoelen.

Badges
Om het heel praktisch te houden: Het eerste thema heet ‘Consumptie’, welke is onderverdeeld in acht badges. Leerlingen verkennen onze ‘wereld’ in Classcraft, waarbij zij een personage aanmaken, welke zij letterlijk zien groeien en sterker zien worden naarmate zij leerdoelen behalen en actief deelnemen aan de les. Zie mijn vorige blogpost over de verdere werking van Classcraft.

Elk thema is een ‘quest’ in Classcraft en bij de start van het eerste thema reizen de leerlingen naar de eerste badge:

Wanneer leerlingen op de eerste badge (in dit geval de eerste badge van het thema ‘Consumptie’, CO1: Geld) klikken, krijgen zij te zien welke leerdoelen hierbij horen:

Elke eerste les van de week geef ik nog steeds uitleg, behorende bij de gestelde leerdoelen. Leerlingen mogen hierbij bijvoorbeeld aantekeningen maken of het bord fotograferen, maar moeten in elk geval zorgen dat zij goed opletten, om straks te kunnen bewijzen dat zij de gestelde leerdoelen hierbij beheersen.

Leerdoelen
De rest van de eerste les en de gehele tweede les van de week is voor de leerlingen. Hier mogen zij bewijzen dat zij de gestelde leerdoelen beheersen en dat kan op tal van verschillende manieren. Een greep uit wat zij tot nu toe bedacht hebben:

  • Een tekstbestand aanmaken en daarin de leerdoelen uitleggen, zoals zij dat aan zichzelf in het verleden uit zouden leggen.
  • Uitleg van begrippen aan de hand van een zelf getekende cartoon.
  • Een video via Snapchat, waarin de begrippen met een voorbeeld uit het dagelijks leven uitgelegd worden (deze ging bijvoorbeeld over het verschil tussen directe ruil en indirecte ruil).
  • Gesproken uitleg/verantwoording, opgenomen via de mobiele telefoon of iPad.
  • Het maken van oefenopgaven, bijvoorbeeld om vaardigheden met betrekking tot het rekenen met procenten aan te tonen.

Ik vind het belangrijk dat elke leerling hierbij de vrijheid heeft om een doel te bewijzen op een manier die voor hem/haar het beste werkt, om zo het eigen talent en creativiteit maximaal te benutten.

Leerlingen dienen hiermee mij te overtuigen dat zij de leerdoelen van een badge behaald hebben en bij twijfel aan mijn kant, ben ik uiteraard vrij om ze hier nog verdere vragen over te stellen.

Avontuur
Na het aftekenen van een badge onthult het pad zich verder in Classcraft en reizen leerlingen naar het volgende leerdoel. Uiteindelijk ziet het eerste thema er als volgt uit:

De eerste doelen zijn een logische opeenvolging. Zo dienen leerlingen eerst bij badge 2 en 3 onder andere te leren welke soorten inkomsten en uitgaven er zijn, voordat zij dit bij badge 4 kunnen combineren tot het maken van een begroting.

Uiteindelijk zijn er twee badges optioneel, welke uiteindelijk door leerlingen gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat zij volgend jaar in onze verrijkingsklas (mavo-plus) horen te zitten, maar welke er ook voor zorgen dat hun magiër in Classcraft er straks nog stoerder uit gaat zien…

Wordt vervolgd!

Twitter: @MeneerKaterbarg