5 SOORTEN WERKLOOSHEID

Werkloosheid is een belangrijk thema binnen de economie. Het is natuurlijk helemaal niet leuk om werkloos te zijn en daarom wil de overheid mensen hierbij helpen.
Voordat de overheid hierbij kan helpen, moeten ze eerst weten wat de werkloosheid veroorzaakt heeft, met andere woorden; welke soort werkloosheid is dit?

Korte uitleg (Eco Show)

Uitgebreidere uitleg met meer voorbeelden